fbpx
etfienMinu matkakonto +3725222181 hiking.baltnorth@gmail.com
Minu matkakonto +3725222181 hiking.baltnorth@gmail.com
etfien

Pilved OÜ renditingimused

Renditingimused:
 • Rentides Pilved OÜ-le kuuluvat vara, on rentnik nõustunud renditingimustega ja vaidlusküsimustes võetakse arvesse Eesti Vabariigi seadusi.
 • Renditasu makstakse koheselt, kui klient on broneerinud varustuse  ja rentimise aluseks on Pilved OÜ poolt väljastatud arve.
 • Renditooted väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel
 • Rentniku ja rentija ehk Pilved OÜ vahel sõlmitakse rendileping
 • Laenutades varustust Pilved OÜ-lt, on kohustus matkalõppedes kogu varustus tagastada tervena, terviklikult ja puhastatult rendi hetkel saadud seisukorras.
 • Vara kahjustamisel on Rentija kohustatud hüvitama Pilved OÜ-le laenutatud vara remondikulud
 • Kliendil on kohustus kogu matkaajal kasutada matkavarustust heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt ja teavitama matkajuhti koheselt varustuse purunemisest või kadumisest.
 •  Varustuse purunemise või kadumise eest vastutab rendilevõtja ja Pilved OÜ-l on õigus nõuda kliendilt välja kogu tekkinud kahju maksimaalselt toote  turuväärtuses uuena. 
 • Rentijal puudub õigus anda Pilved OÜ vara kolmandate osapoolte käsutusse.
 • Rentijal puudub õigus iseseisvalt teostada või tellida kolmandatelt osapooltelt Pilved OÜ vara remonti välja arvatud juhul, kui see on Rendileandjaga eelnevalt kooskõlastatud.
 • Klient on kohustatud kasutama matkajuhiabi juhul, kui kliendil endal puuduvad vajalikud oskused varustuse kasutamises.
 • Pilved OÜ-l on kohustus hiljemalt 2 ööpäeva jooksul teavitada Rentijat, kui vara tagastamisel tuvastatakse matkavarustusel vigastusi või on varustus kasutuskõlbmatu.
 • Rentija saab vähendada renditasu või loobuda sellest, kui matkavarustus rendile andmise hetkel oli osaliselt või täielikult kasutuskõlbmatu.