etMinu konto +358440222533 hiking.baltnorth@gmail.com

Renditingimused

Renditingimused:

– Rentides Pilved OÜ-le kuuluvat vara, on rentnik nõustunud renditingimustega ja vaidlusküsimustes võetakse arvesse Eesti Vabariigi seadusi.
– Renditasu makstakse koheselt, kui klient on broneerinud varustuse  ja rentimise aluseks on Pilved OÜ poolt väljastatud arve.

– Laenutades varustust Pilved OÜ-lt, on kohustus matkalõppedes kogu varustus tagastada tervena, terviklikult ja puhastatult rendi hetkel saadud seisukorras.
– Kliendil on kohustus kogu matkaajal kasutada matkavarustust heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt ja teavitama matkajuhti koheselt varustuse purunemisest või kadumisest.
– Varustuse purunemise või kadumise eest vastutab rendilevõtja ja Pilved OÜ-l on õigus nõuda kliendilt välja kogu tekkinud kahju(maksimaalselt varustuse väärtuse ulatuses).

– Rentijal puudub õigus anda Pilved OÜ vara kolmandate osapoolte käsutusse.
– Rentijal puudub õigus iseseisvalt teostada või tellida kolmandatelt osapooltelt Pilved OÜ vara remonti välja arvatud juhul, kui see on Rendileandjaga eelnevalt kooskõlastatud.

– Klient on kohustatud kasutama matkajuhiabi juhul, kui kliendil endal puuduvad vajalikud oskused varustuse kasutamises.
– Pilved OÜ-l on kohustus hiljemalt 2 ööpäeva jooksul teavitada Rentijat, kui vara tagastamisel tuvastatakse matkavarustusel vigastusi või on varustus kasutuskõlbmatu.
– Rentija saab vähendada renditasu või loobuda sellest, kui matkavarustus rendile andmise hetkel oli osaliselt või täielikult kasutuskõlbmatu.